doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D.

Sokolové byli v naší rodině všichni. Do sokolovny na Spořilově mě maminka přivedla, když mi byly tři roky. Od té doby se tam téměř nepřetržitě vracím. Jako cvičitelka nebo jako cvičenka, to druhé méně.

Jsem spoluautorka sletových skladeb Korálky a Ať žijí duchové. Se svými svěřenci jsem nacvičila osm sletových skladeb. Sama jsem cvičila na čtyřech Všesokolských sletech a na třech Světových gymnaestrádách.

Byla jsem náčelnice jednoty, místonáčelnice ČOS. V současné době jsem cvičitelkou žactva a zdravotního tělocviku v Sokole Spořilov a Třemošná.

Mám dvě dospělé děti a manžela, který je sokolem tělem i duší. Díky němu se mohu Sokolu ve svém volném čase věnovat.

Co se týče profese, považuji za štěstí, že mě moje práce, pedagogická i výzkumná, baví.

Mám ráda nordic walking, divadlo a knížky.