PaedDr. Anna Jurčíčková

V roce 1995 mně byla nabídnuta pozice ředitelky ÚŠ ČOS, kde jsem mohla plně využít své zkušenosti cvičitelské i učitelské. Místo přemlouvání učňů ke gymnastice jsem začala připravovat vzdělávací programy pro cvičitele, kteří přicházeli s nadšením a plni touhy po vzdělávání. Během svého zaměstnání v ústředí ČOS v Tyršově domě jsem získávala sokolské zkušenosti i z pozice místonáčelnice ČOS, jednatelky ČOS, místostarostky ČOS, výkonné ředitelky XIII. všesokolského sletu v roce 2000. Nácvik a vedení hromadných skladeb je mým velkým „koníčkem“, na 3 skladbách jsem se podílela i spoluautorsky se svou dcerou Helenou Peer. Mnoho poznatků mi přinesla i účast na světových gymnaestrádách.

Největší odměnou za mou práci je to, že dnes jsou na mnoha sokolských cvičitelských i činovnických pozicích bývalí absolventi školení ÚŠ ČOS. A já se dnes učím od nich.

Na prvním místě je pro mne spokojená rodina, která se aspoň jednou do roka sejde celá. Miluji Jizerské hory.

Moje maminka pocházela z rozvětvené sokolské rodiny, po obnovení sokola byla starostkou Sokola Choceň. V roce 2006 při XIV. všesokolském sletu na vlastní oči viděla, že rodinná tradice pokračuje. Autorkami skladby VODA byla její dcera a vnučka.