Milan Sobota

Jsem příslušník čtvrté generace sokolů v naší rodině. V roce 1990 mě můj otec vyslal na obnovující sjezd Sokola do Veletržního paláce v Praze. Od té doby jsem více či méně účasten na sokolském dění především v okolí Plzně.

Cvičil jsem na všech Všesokolských sletech od obnovení Sokola a na třech Světových gymnaestrádách. Jsem spoluautorem sletových skladeb Korálky a Ať žijí duchové.

S manželkou Janou jsme založili jednotu a obnovili provoz v sokolovně v Horní Bříze. V současné době jsem náčelníkem, vzdělavatelem, cvičitelem a cvičencem v Sokole Třemošná. Hostuji a příležitostně vypomáhám v Sokole Spořilov.

Patřím k serveru Sokol.Cz a momentálně jsem pověřeným šéfredaktorem tohoto blogu.

Jsem zatím jediným mužem, který dokončil sokolské školení 1. třídy všestrannosti na FTVS UK.

Původní profesí jsem strojař, v současnosti učím lidi řídit auto.

Mám rád pobyt v přírodě, jízdu na kanoi a zpěv při kytaře.

email: sobotak@seznam.cz

telefon: +420 604 518 141