Archiv autora: Vladislav Voráč

Autor: Vladislav Voráč

Jsem dlouholetým členem a cvičitelem v T.J. Sokol Libeň. Z cvičitelských odborností jsem držitelem kvalifikací: cvičitel všestrannosti III.tř., instruktor aerobiku II.tř. a BOSU Complete Workout (mezinárodní licence). Profesně pracuji v oboru informačních technologií jako konzultant a analytik ekonomických systémů pro státní správu. IT znalosti se snažím přenášet i do Sokola. Jsem autorem webu www.sokol.cz, ambasadorem projektu Sokolský GMAIL a spolupracuji s Ústřední školou ČOS na budování technické infrastruktury ČOS.

Upgrade systému serveru Sokol.Cz může být někdy hóóódně náročný

Necelých 1800 úprav v 110 souborech, tak náročná byla poslední aktualizace stránek www.sokol.cz na novější verzi PHP a MySQL.

V rámci této aktualizace byly upraveny i další věci, které stojí za zmínku:

Sokol.Cz stále nabízí všem členům ČOS, oddílům, jednotám, župám i ústředí efektivní nástroj pro prezentaci informací o Sokole.

Systém tvořen jako otevřený a umožňuje zejména automatizované vstupy a výstupy dat. Zejména se jedná o:

  • vložení Vámi pořádaných akcí vyplněním formuláře, z tabulek (Excel, Google Tabulky ….atd.), Google kalendáře či propojením na prezentace Vaší jednoty či župy na Sokol.Cz.
    Automatizovaně též importujeme data z webu Sokol.Eu

  • server poskytuje též výstupy dat pro použití na Vašem webu zejména ve formátech HTML, XML, CSV, iCalendar a Google kalendář… více na https://www.sokol.cz/sokol/index.php?action=dev

Nedílnou součástí systému je podpora plně strukturované evidence žup, jednot a oddílů. Každá jednota, oddíl či župa má možnost tato data doplňovat a aktualizovat.

Tyto všechny funkce byly vyvinuty členy ČOS v uplynulých necelých 19 letech fungování serveru.

Tímto děkuji všem spolupracovníkům za podporu při údržbě a rozvoji tohoto otevřeného systému.

Vladislav Voráč
autor systému Sokol.Cz

Rok ,,online cvičení“

Koncem března 2021 uběhl rok od doby, co jsem poprvé zkoušel vysílat online kondiční cvičební hodinu. Tehdy jsem si říkal, bude to tak na 14 dnů, maximálně měsíc. A ono nic.

Velkou nadějí bylo po té i uvolnění opatření v květnu 2020. Začali jsme i cvičit se všemi hygienickými požadavky, roušky při pohybu po sokolovně, provoz bez šaten, desinfekce nářadí a náčiní….ufff.

Na podzim jsme zvládli ještě odcvičit září a asi tak jeden týden v říjnu a dodnes jedeme bohužel v online režimu.

Za tu dobu vzniklo již více jak 50 živých přenosů na Facebooku. Jejich archiv je postupně zveřejňován i na Youtube kanálu Sokola Libeň

Děkuji všem za přízeň a hurá do cvičení (i když třeba pouze online).

Vše o online vysílání pro pořadatele online akcí též v dokumentu ZDE

Vladislav Voráč
Sokol Libeň

Komunikujme moderně (článek z roku 2003)

Kolik se toho za posledních skoro osmnáct let změnilo ? Posuďte sami.

Vážené sestry, vážení bratři,

jistě jste se již mnohokrát setkali s tím jak pomalu proudí informace v rámci ČOS mezi ústředím, župami a jednotlivými jednotami. Jsou známy i případy, kdy se informace o pořádání akce jednotou dostala k ostatním jednotám až za 2 měsíce. V mnoha případech si ,,chudák‘‘ cvičitel musí vše obtelefonovávat a zjišťovat sám a tím je i mnohokrát pro ústředí (popř. župu) jaksi na obtíž (vždyť jsme vám to už posílali). Mnohdy se mu informace o nějaké akci popř. závodu dostane až na poslední chvíli, kdy už nemá možnost delší přípravy (obeznámení svých cvičenců popř. příprava cvičenců, odeslání přihlášek …atd). Běžně se setkávám s tím, že informace zůstane ležet na župě a k jednotám se dostane až při další župní schůzi např. náčelnictva nebo starostů (ta ovšem může být až za měsíc!).

Celý tento problém je v našem kaskádovitém uspořádání organizace, což není pro tok informací optimální:
1. ústředí
2. župy
3. jednoty
4. cvičitel
5. cvičenci a členové

Většina klíčových informací projde všemi těmito články, takže si jistě každý udělá představu za jak dlouho se dostane informace odshora dolu.

Dalším problémem je již poněkud zastaralý způsob posílání (a hlavně přeposílání a množení) informací v ,,papírové podobě‘‘ poštou popřípadě předávání ,,papírů‘‘ mezi členy na různých úrovních ve struktuře Sokola, což je další zdržení.

Všechny tyto problémy lze již řešit pomocí moderních prostředků jako jsou internet a mobilní telefony (SMS). Vždyť v ústředí i na župách a v některých jednotách jsou již počítače i s připojením na internet, které se v mnoha případech bohužel nevyužívá. Zde bych měl typ pro ústřední školu ČOS, zda by nebylo vhodné na téma využívání výpočetní techniky uspořádat nějaké to školení.
Pokud by se vše využívalo jak se má, poté by nebylo problémem poslat z ústřední informaci všem župám (popřípadě i přímo daným jednotám) na ráz a během několika hodin by ji všichni měli k dispozici.
Je až s podivem, že většina pozvánek na různé akce je psána na počítači, ale není k dispozici v elektronické podobě třeba na internetu. Což se pokusíme vyřešit projektem SOKOL.INFO (viz. dále), který ovšem předpokládá, že autor pozvánky automaticky vloží text na internet pomocí serveru SOKOL.INFO (viz. dále).

Co je to internet ?

Jedná se o mezinárodní (inter) počítačovou síť (net), která je veřejně volně přístupná. Tedy každý uživatel mající přístup k počítači s připojením na internet má možnost s touto sítí pracovat. Pokud nemáte vlastní potřebné vybavení stačí zajít do takzvané internetové kavárny, kde si za poplatek pronajmete počítač vybavený vším potřebným. V některých případech vás i může obsluha naučit s internetem zacházet.

Jak to funguje ?

Velice jednoduše. Internet je rozdělen na jednotlivé počítače (servery) umístěné po celém světě a ty jsou rozděleny na tématické stránky, které jsou logicky provázány (vzájemně se na sebe odkazují). Je jedno kde se na světě daná stránka nachází – vždy je pro všechny uživatele přístupná.
Pokud znáte adresu hledaných stránek stačí ji pouze napsat a hned se vám zobrazí. Typická adresa internetových stránek se většinou skládá ze znaků www, po té následuje tečka a název serveru a na konci se nachází tečka a po ní identifikace státu, kde se stránky nachází, nebo speciální koncovka COM, NET,ORG,EDU,INFO apod. Pokud neznáte adresu, existují takzvané vyhledávače (např. www.seznam.cz), což jsou počítače, které neustále prohledávají síť a shromažďují názvy a adresy stránek. Napíšete adresu vyhledávače a napíšete slovo, které hledáte. Vyhledávač najde všechny stránky související s hledaným slovem. Pokud napíšete například slovo SOKOL, vyhledávač najde množství sokolských jednot, které jsou již dnes na internetu, ale i například město SOKOLOV, a mnoho dalších stránek obsahujících slovo SOKOL. Tyto vyhledávače mají také rozdělené stránky na různé kategorie (např. zpravodajství, kultura, sport, zábava ….) což velmi zpřehledňuje práci.
Není třeba se obávat jazykové bariéry, obslužné programy jsou v češtině a český internet je samozřejmě také. Hlavním jazykem světového internetu je angličtina.
Další důležitou funkcí internetu je elektronická pošta. Jedná se o nejrychlejší a nejlevnější komunikační prostředek fungující bez omezení po celém světě. Každý uživatel může získat zdarma svou elektronickou poštovní schránku (ve tvaru jmeno@server.cz). V této schránce se shromažďují zprávy od jiných uživatelů, kteří vlastní též jinou schránku nebo například mobilní telefon. Pomocí obslužného programu lze zprávy číst, posílat dalším uživatelům a odpovídat na ně. Součástí zprávy mohou být i například obrázky a zvuky.

Proč internet ?

Hlavním přínosem by byla velice rychlá, nenáročná a přehledná distribuce informací a prezentace Sokola na veřejnosti. V současnosti nalezneme na internetu stovky prezentací různých jednot a jejich oddílů (některé přiloženy dále v seznamu) většinou na serverech ,,zadarmo‘‘ (viz dále).
Dle posledních výzkumů má na internet v České republice přístup již každý čtvrtý (!) občan. Nejvíce internetu využívají studenti středních a vysokých škol a lidé v produktivním věku. Všechny tyto skupiny jsou pro nás důležité a chceme je jistě oslovit a získat do svých řad.
Běžný uživatel najde na internetu například denní tisk (většinou rozsáhlejší a aktuálnější než v tištěné podobě), počasí, mapu České republiky, telefonní seznam, jízdní řády vlaků a autobusů, množství odborných článků a studijních materiálů, zdravotnictví, programy televize a kin, velké množství různých obrázků a hudby, výukové programy, slovníky, informace o městech, památkách, historii, zákony a ústavu, obchodní rejstřík firem….. a množství dalších užitečných informací. To vše díky tomu že každý uživatel internetu může vytvořit své vlastní stránky zaměřené na libovolné téma. Cenzura na internetu neexistuje, každý autor stránek ručí za to, že nejsou v rozporu se zákony ČR.
Jistě hned někdo namítne, že nemá v jednotě ani doma počítač, ale vždyť není v jednotě sám, určitě se někdo najde kdo má počítač i s přístupem na internet a bude ochoten spolupráce.

Co to stojí ?

Z pohledu uživatele, který si pouze prohlíží internet:

Nejběžnějším připojením k internetu je dnes běžná telefonní linka a to za velmi zvýhodněných poplatků. Toto připojení je za určitých podmínek (večerní a noční hodiny) mnohem levnější než telefonní hovor a za předpokladu, že máte doma již počítač s modemem (zařízení pro komunikaci po telefonu mezi vzdálenými počítači).
Internetové kavárny (viz. výše) nabízí své služby za dostupné ceny. Existují i firmy, které vám domů nainstalují počítač i s internetem a zaškolí vás.
Internet je u nás již cenově dostupný opravdu pro každého zájemce.

Z pohledu tvůrce stránek na internetu:

Dnes jsou dvě možnosti. Buď použít neplacené nebo placené služby. Neplacené služby jsou vhodné pro začínající tvůrce internetových stránek. K jejich hlavním nevýhodám patří hlavně provoz bez záruky přístupnosti stránek, možnost ztráty dat a hlavně si nemůžete určit vlastní název vašich stránek např. www.sokol-jednota.cz
Každý tvůrce časem narazí na to, že by chtěl něco více. Po té je nutno sáhnou po placených službách, které většinou zaručují 99,9% funkčnost serveru, zálohování dat a vlastní název stránek. Dle mých zkušeností jsou náklady na jeden rok provozu internetových stránek zhruba okolo 4000,- Kč, což z dlouhodobého hlediska a přínosu internetu není mnoho.

Nyní představím v krátkosti již testovaný projekt informačního serveru WWW.SOKOL.INFO:

V poslední době jsem zaznamenal tvorbu tří nových internetových projektů:
1. ,,nejstarším’’ je diskusní skupina ing. Aleše Müllera, kterou bude jistě prezentovat i na cvičitelské konferenci
2. ,,nejmladším’’ je CVIK, což je zkratka názvu CVIčitelský Klub, vzniklý koncem minulého roku, členové jsou většinou čerství cvičitelé druhé třídy, stránky jsou pouze pro registrované cvičitele a slouží pro udržení vztahů a výměny informací mezi těmito cvičiteli v rámci celé republiky, autorem je Martin Sobota – TJ Sokol Plzeň
3. SOKOL.INFO, který je mým vlastním dílem.

SOKOL.INFO je volně přístupný systém distribuující informace o dění v Sokole, do kterého má možnost dodat informace libovolný uživatel sítě internet.

Funkce systému jsou nyní následující:

1. prohledávání akcí pořádaných v rámci ČOS a možnost přidat přímo další akce pořádané např. vaší jednotou
2. možnost registrace jednoty do systému včetně uvedení seznamu oddílů a prohledávání těchto údajů
3. možnost přidání článku na server
4. možnost přidání zajímavého odkazu na server
5. možnost se přihlásit k automatickému odběru informací o změnách a nových akcích na serveru
6. výsledky soutěží v rámci ČOS
7. přístup pomocí mobilního telefonu přes adresu WAP.SOKOL.INFO

V budoucnu mohou být přidány i další funkce dle pořeb.

Upozorňuji, že se nejedná o konkurenci ani kopii již existujících stránek www.sokol-cos.cz . Oba servery mají své uplatnění – SOKOL.INFO hlavně pro výměnu informací mezi jednotami, SOKOL-COS.CZ pro obecné informace o Sokolu.

Zatím jedinou nevýhodou systému je málo poskytovaných informací, které je způsobeno zatím malou informovaností o existenci tohoto serveru. A tím se zatím nenašlo mnoho členů Sokola, kteří by přidali informaci o akci nebo jednotě. Toto doufám se již brzy změní.

Pro cvičitelskou konferenci 2002 vypracoval

Vladislav Voráč
místonáčelník TJ Sokol Praha Libeň